Категории
Работно време
Понеделник - Петък:
от 9.00 - 18.00

Събота и Неделя:
Почивни дни
Посетете страницата ни във Facebook за да видите актуален списък на вече извършените и тествани решения и услуги за конкретните марки и модели автомобили.
Facebook

EGR OFF

При някои автомобили с вакумен или електрически EGR при механичен или електрически проблем в него, или при желание да го затворите, е възможно да се изолира така че автомобила да не получава грешки за това и да не влиза в авариен режим, да не губи мощност и да не повишава разхода на гориво. При коректно премахнат EGR , той може да бъде изключен от буксата /електрическата му част/ като работата на мотора не се променя. Обикновено един нов EGR е в рамките от 600-700 лв.  до 1000-1200 лв. и при проблем с него той може да се изолира/премахне и да се забрави завинаги с проблемите свързани с него. След тази процедура се наблюдава подобрение на динамиката в ниските обороти при потегляне.
Какво е EGR ?
Рециркулация на отработените газове (ЕGR – Exhaust Gas Recirculation) повишава ефективността на работа на двигателя, намалява разхода на гориво, намалява «твърдата» работа на дизеловия двигател и детонациите в бензиновия двигател. Система се използва отдавна. За съжаление малко народ знае как точно работи – рециркулацията при първа възможност се «неутрализира», влошавайки експлоатационните параметри на автомобила.
За какво е нужна рециркулацията?
Когато температурата в горивната камера става много висока, кислорода и азот в засмукания в цилиндрите въздух започват да взаимодействат един със друг и образуват азотен окис. В бензиновия двигател кислорода е нужен за изгаряне на горивото и в дадения случай почва да недостига т.к. азота го е «откраднал». В резултат, заради непълното изгаряне на горивото двигателя губи част от мощността си, изхвърляйки в излишък NО, СО и НС в атмосферата. За икономия на гориво не може да става и дума.
Какво прави клапана на EGR-а.
Клапана на ЕGR-а е основа на цялата система и позволява на част от изгорелите газове да се върнат обратно във смукателния колектор и да се смесят със свежия въздух постъпващ в цилиндрите. Кислорода повишава температурата на горене ( като например в оборудването за кислородно-ацетиленово заваряване ), и по този начин за сметка на вкарването на отработени газове (т.е. изкуствено намаляване на съдържанието на кислород в състава на горивната смес) се получава намаляване на температурата на горене. Това води до намаляване на количеството на кислород взаимодействащ с азота и по този начин и към намаляване на количеството на NО.
Рециркулацията има и други предимства. В бензиновите двигатели тя намалява загубите при засмукване като намалява разликата на наляганията в дроселната клапа. По-ниските температури на горене предотвратяват детонацията, което пък позволява да се използва по-ранен момент на запалване, което пък води до увеличаване на въртящия момент. При дизелите намалява «твърдата» работа на двигателя на празен ход т.к. намаленото съдържание на кислород намалява налягането в горивната камера.

Стратегия на работа на ЕGR клапана.
Тя е различна за различните типове двигатели. При дизелите клапана на ЕGR-а се отваря на празен ход, като при това може да осигури до 50% връщане на изгорели газове към засмукания въздух. При натоварване постепенно се затваря и при пълно натоварване е напълно затворен. Той също така се затваря по време на загряване на студен двигател и на голяма надморска височина.
В бензиновите двигатели клапана на ЕGR-а затваря на празен ход и при максимално натоварване, а осигурява 5-10% рециркулация при ниски и средни натоварвания.

Регулиране на клапана на ЕGR.
Повечето системи имат затворен контур на работа, което пък изисква определена обратна връзка. Някой ЕGR клапани се управляват електрически и имат датчик за положение, който връща сигнал на електронния блок за управление на двигателя. Други системи се регулират електро-пневматически и обратната връзка се извършва по датчик за масов разход на въздух (MAF) и датчика за абсолютно налягане в смукателния колектор (МАР) или от датчика за температура на засмукания въздух.

Неизправности
Най разпространения проблем е не херметичност на клапана вследствие на нагар от сажди по гнездото на клапана. Като правило това е предизвикано от смукателната част:
- от замърсена горивна смес в следствие на не добра работа на системата за вентилация на картерните газове;
- износване на цилиндрово- буталната група;
- неизправност на турбината;
- високо ниво на моторното масло;
- неефективно изгаряне, при което остатъци от нагара се „въртят” през клапана на ЕGR-а;
- износване на дюзите, което води до намалява на точността на впръснатото гориво;
- други проблеми свързани с неизправност на датчика за масов разход на въздух (MAF), вакумната помпа, тръбопроводите и съединенията. Неизправностите могат да са поединично или в комбинация.
Конкретни неизправности на компонентите
- самия EGR клапан постоянно е в контакт с горещите изгорели газове и по тази причина е звеното с най-малък живот. Основна неизправност – нехерметичност. В съвременните двигатели се използват топлообменници за намаляване на температурата на изгорелите газове преди преминаването им през клапана. Също така след гасене на двигателя се прави циклично задействане на клапана с цел „изтупване” на образувания нагар от леглото на клапана.
- соленоида за управление на EGR се използва в системите с пневмо управление. Основна неизправност – нехерметичност. В крайна сметка имаме отворен EGR.
- датчик за положение на EGR-а / датчик за степен за отваряне. При отказ светва лампа за неизправност, но без вредни последствия за двигателя.
Различните системи могат да имат различен брой компоненти, но при всички общото е EGR клапана. Нехерметичността му води до засмукване на допълнителен въздух в смукателния колектор. При двигателите с MAF – обедняване на гориво-въздушната смес от неизменения от MAF-a въздух. В двигателите с MAP – обогатяване на гориво-въздушната смес в следствие от увеличеното налягане в смукателния колектор. В двигателите с двата начина за контрол на количеството на въздуха имаме обогатяване на празен ход и рязко обедняване в преходните режими. При всички случаи заради намаляване на количеството кислород се влошава горенето. Зависимостта е сложна и затова неизправността на системата в различните автомобили е влияе на работата по различен начин. Голямо значение има количеството на върнатите газове и общото състояние на двигателя. Блока за управление на двигателя има програма, по която се стреми да стабилизира оборотите на празен ход и състава на гориво-въздушната смес. При това изпълнителния механизъм на системата за празен ход и продължителността на впръскване на гориво имат точно определени предели. Когато ЕКУ-то успее да стабилизира празния ход, то на преходните режими няма да се справи с необходимата корекция за състава на сместа, тъй като натискането на педала на газта ще доведе до увеличаване на налягането в изпускателния колектор и съответно до увеличаване на количеството на върнатите през EGR-а изгорели газове в смукателния колектор, които пък не съдържат необходимия за горенето кислород. В случая ще имаме влошено ускорение, прекъсване и възможно даже „забиване” при движение. По нататък следва: горещите газове взаимодействат с маслената мъгла в смукателния колектор (ако сте забравили – от системата за вентилация на картера, турбината…) и ускоряват образуването на нагара по стените на смукателния колектор и клапаните, по разпръсквачите на дюзите и инжекторирите и запалителните свещи (за бензините). Това води до затруднено запалване на двигателя, нестабилен празен ход, тресене, при рязко натискане на педала на газта гърмежи в смукателния колектор

Симптоми
Ако клапана се замърсен, то при отварянето и затварянето му той може да заклинва или да реагира бавно. Ако заклинва при отваряне то това ще доведе до неефективна работа на празен ход за бензиновия двигател и намаляване на мощността на дизеловия двигател и черен дим при старите системи без датчик за масов разход на въздух (MAF).
Ако заклинва при затваряне, то това ще се отрази като „твърда” работа – чукане при дизела и повишен разход на гориво при бензина.
Ако реагира бавно, то проблемите са по-малко очевидни, но постепенно се увеличават и основно се забелязват при работа на празен ход, но и намаляват като цяло управляемостта на автомобила при преходни режими.
В отделни случаи може да светне лампата за неизправност на двигателя (МIL), което може да покаже и неизправност на катализатора (задръстване от сажди). Колебание в показанията на налягането във смукателния колектор и в разхода на въздух показват бавна реакция и/или заклинване.